Inscripciones infantiles Coral de Bilbao

 

Ikasturtea arretaz hasten

Inoiz baino gogotsuago hasi dugu ikasturtea, eta egungo normaltasun berriarekin loturiko ziurgabetasunak eta eragozpenek ez digute zapuztu musika ikasteko eta sortzeko grina.
COVID-19ari aurre egiteko gure instalazioetan sartzeko ezarri ditugun prebentzio- eta higiene-neurriak direla eta, hala ikasleek nola irakasleek jarrera ezin hobea azaldu dute, eta, eskolak duela gutxi hasi badituzte ere, dagoeneko guztiz barneratuta dituzte egin beharreko guztiak: tenperatura neurtu, eskuak behin eta berriro garbitu, pertsonen arteko segurtasun-tarteari eutsi, musukoa erabili… eta, jakina, kutsatze-zantzu txikiena sumatuz gero isolatu eta etxean lan egin.
Guztiok hartu dugu konpromisoa, eta horrek aurrera jarraitzera eta formula berriak bilatzera bultzatu gaitu, edozein egoeratan jardunean segitu ahal izateko.SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – CURSO SEGURO 

(Centro reconocido de Enseñanzas Profesionales y Escuela de Música)

Datos personales del alumno / Ikasleari buruzko datuak

  Nombre y Apellidos / Izena eta Abizenak

  Fecha de Nacimiento / Jaiotze-data:

  Dirección / Helbidea

  Población / Herria

  C. P. / P.B.

  D.N.I. / N.A.N.

  E-mail

  Teléfono / Telefonoa

  Teléfono 2

  Enseñanza reglada o no reglada / Irakaskuntza arautua edo ez-arautua

  Especialidad / Espezialitatea

  Nivel /Maila

  Acepto la Política de Privacidad